• Předaplikační opatření

  Každá zakázka ( aplikace) je specifická – se zákazníkem je projednán postup a potřebná předaplikační opatření . Ta spočívají v zajištění čistoty povrchů, na kterých má být proveden nástřik – odstranění špíny, prachu a mastnot. Vlastní aplikace se provádí speciálním stříkacím zařízením, které zaručuje 100% pokrytí povrchu suspenzí GENS NANO STERILE. Tato nanosuspenze je pro člověka naprosto bezpečná, což potvrzují akreditované laboratoře a zkušebny ČR.

 • Průběh aplikace

  Samotné provádění nástřiku probíhá velice rychle – průměrná doba pokrytí cca 100 m2 trvá 20 – 30 min. včetně přípravy zařízení. Pro aplikaci není nutné jakékoliv zakrývání vybavení interieru. Po krátkém odvětrání ( cca 10 min.) je možné obnovit provoz v místnosti.

 • Poaplikační opatření

  Po ukončení nástřiku je nutné zajistit, aby ošetřené plochy nebyly po dobu 48 hodin omývány vodou nebo čistícími prostředky. To platí i pro mechanické poškození ( odření) povrchů. Po této době lze povrchy ošetřovat běžným způsobem.

 • Jak to funguje - co je fotokatalýza

  Je to proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Právě toto světelné záření dokáže na povrchu fotokatalyzátoru spustit reakce, které dokáží narušit buněčné stěny mikroorganismů a tím je likvidují. Právě nanokrystalický oxid titaničitý – TiO2 – je nejčastěji používaným katalyzátorem.

 • Látky rozložitelné fotokatalýzou

  • bakterie,viry, spory hub, řas,mechů, mikroprach
  • aromatické uhlovodíky – benzen, fenol, toluen
  • chlorované uhlovodíky – chlorbenzen,dioxiny
  • pesticidy
  • oxidy dusíku, síry
 • Garance

  Na provedené aplikace poskytujeme 2 roky záruku, pokud námi ošetřené povrchy´nebudou překryty jakýmkoliv nátěrem. V případě dodržení před a poaplikačních opatření je životnost a funkčnost nanovrstvy oxidu titaničitého 4 až 5 let.

 • Cena

  Cena aplikace nanosuspenzí se pohybuje v rozmezí 80,- až 200,- Kč /m2.

  Toto rozpětí je ovlivněno:

  • velikostí ošetřené plochy
  • náročnosti aplikace – práce z plošiny ve výškách apod.
  • množství malých ploch na různých místech areálů

  Při nástřiku strojů a zařízení se cena stanoví dohodou. Na každou zakázku zpracujeme individuální cenovou nabídku.